Myšlienku projektu Pohoda za volantom sme prezentovali medzi slovenskými vodičmi mediálnou kampaňou a priamou interakciou s originálnym nápadom. Usporiadali sme na Slovensku niečo unikátne, čo prináša za volant skutočne pocit pohody. Autokino sme prepojili s výchovnou myšlienkou slušného šoférovania Pohoda za volantom a zároveň sme priniesli pozitívne emócie sedenia za volantom.

 

 
Projekt autokina ľudí zaujal nielen bezplatným premietaním komerčne úspešných filmov, ale aj svojím regionálnym dosahom. V každom z ôsmich krajských miest sa premietalo tri dni.
 

 
Takto sme pôsobili medzi ľuďmi pocitom reálnosti projektu dopravnej osvety, ktorý nekomunikuje iba prostredníctvom médií, ale prišiel aj priamo za nimi.
 

 
Pred premietaním sme upozornili krátkym video spotom na hlavnú myšlienku kampane, a to že je dôležité mať Pohodu za volantom pri každej jazde. Zároveň sme ponúkli logickú alternatívu s 5. elementmi slušného šoférovania a loga partnerov projektu. Charakter autokina chceme takto aj do budúcnosti stotožniť s osvetovou myšlienkou nášho projektu. V spojení s efektívnou mediálnou kampaňou sa táto udalosť stretla s pozitívnou odozvou verejnosti ako aj médií.
 

 
Nosnou myšlienkou projektu je navodiť príjemnú atmosféru na cestných komunikáciách a prispieť k zníženiu arogancie a stresu za volantom. Docieliť to chceme prostredníctvom médií a priamych interakcií so šoférmi.

Interpreters &raquo, Estonian to English &raquo, Art/Literary &raquo, Construction / Civil Engineering automotive, technical, IT, medical, Latvian, Russian, Swedish, English, German, EU texts. translate espanol to english define(&quot,_ACTIVA&quot,,&quot,Activate&quot,), define(&quot,_INACTIVA&quot,,&quot,Desactivate&quot,), define(&quot,_EW_IMAGEN1&quot,,&quot,Image 1&quot,), define(&quot,_EW_IMAGEN2&quot,,&quot,Image 2&quot,), define(&quot,_EW_IMAGEN3&quot,,&quot,Image 3&quot,), define(&quot,_EW_IMAGEN4&quot,,&quot,Image 4&quot,), define(&quot,_EW_ACTIVA&quot,,&quot,Activate unloading?&quot,), define(&quot,_EW_CLEANVOTES&quot,,&quot,Clean Vote&quot,), or delete vote define(&quot,_EW_MSG1&quot,,&quot,of&quot,), define(&quot,_EW_ADMINNOTE&quot,,&quot,Administrator note&quot,), define(&quot,_SI&quot,,&quot,yes&quot,), define(&quot,_NO&quot,,&quot,no&quot,), define(&quot,_EW_MSG3&quot,,&quot,comment and unload&quot,), define(&quot,_EW_COMMENTS&quot,,&quot,Last comment and votes&quot,), define(&quot,_EW_ADMINNOTE&quot,,&quot,Admnistrator note&quot,), define(&quot,_EW_ADDDOWNLOAD&quot,,&quot,Add unload&quot,), define(&quot,_EW_MODDESC&quot,,&quot,Modify unload&quot,), define(&quot,_EW_FALSEMAIL&quot,,&quot,E-mail invalid&quot,), define(&quot,_DOWNLOADNOMAIL&quot,,&quot,ERROR: Enter email or autor email!&quot,), define(&quot,_BLOCKOFICIAL&quot,,&quot,Official website&quot,), define(&quot,_EW_DESCARGAR&quot,,&quot, Unload &quot,), define(&quot,_EW_CANCEL&quot,,&quot, Cancel &quot,), define(&quot,_EW_VERSION&quot,,&quot,Version&quot,), define(&quot,_EW_HOMEPAGE&quot,,&quot,Home page&quot,), define(&quot,_EW_DESCRIP&quot,,&quot,Description&quot,), define(&quot,_EW_HOMELINK&quot,,&quot,Visit&quot,), define(&quot,_EW_DESCNAME&quot,,&quot,Number of unload&quot,), define(&quot,_EW_HITS&quot,,&quot,Hits&quot,), define(&quot,_EW_AUTOR&quot,,&quot,Autor&quot,), define(&quot,_EW_COMMENT&quot,,&quot,Comment&quot,), define(&quot,_EW_MIRROR2&quot,,&quot,Mirror 2&quot,), define(&quot,_EW_MIRROR3&quot,,&quot,Mirror 3&quot,), define(&quot,_EW_CATEGORY&quot,,&quot,Category&quot,), define(&quot,_EW_MAIN&quot,,&quot,Main&quot,), define(&quot,_EW_ORDENARPOR&quot,,&quot,Ordenar Descargas Por&quot,), define(&quot,_EW_POPULARITY&quot,,&quot,Popularity&quot,), define(&quot,_EW_RATING&quot,,&quot,Rating&quot,), define(&quot,_EW_TITLE&quot,,&quot,Title&quot,), define(&quot,_SELECTPAGE&quot,,&quot,Select page&quot,), define(&quot,_OPCION&quot,,&quot,Options&quot,),