Zmeny, ak ich schváli parlament, sa dotknú nielen motoristov, ale aj chodcov či prihlasovania a odhlasovania áut. Časť úprav by mala začať platiť už v novembri, zvyšok od 1. januára 2014.