Dennodenne sa na kurzoch presviedčame, že vodiči majú medzery v správnom držaní volantu. Množstvo autoškôl stále učí vodičov držať volant v polohe „o desať dve“, čiže rukami v hornej časti venca volantu. Táto poloha je nesprávna – pri vyhýbavom manévri je možné volant natočiť v menšom uhle.  Tým pádom nie je možné sa  bezpečne vyhnúť prekážke, čo […]